close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Mediacje rodzinne


Mediacje rodzinne

Pracownia Psychologiczna KONTAKT w Pile prowadzi mediacje rodzinne – rozwodowe/o kontakty z dzie─çmi  zlecone przez s─ůd lub na podstawie samodzielnego zg┼éoszenia si─Ö Stron do mediatora.

 

Mediacja to dobrowolne porozumiewanie si─Ö stron znajduj─ůcych si─Ö w konflikcie w obecno┼Ťci bezstronnej i neutralnej osoby  mediatora. Mediacja ma na celu doj┼Ťcie do ugody, która zadowala obie strony. W mediacji to Strony, a nie s─ůd decyduj─ů o tym, jak b─Ödzie rozwi─ůzany konflikt.

Mediator wspó┼épracuje ze Stronami i pomaga Stronom wypracowa─ç :

 1. plan opieki rodzicielskiej
 2. kwestie zwi─ůzane z alimentowaniem
 3. podzia┼é maj─ůtku

 

Post─Öpowanie mediacyjne mo┼╝e pomóc, gdy Strony utraci┼éy mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnego rozwi─ůzania konfliktu.

 

  Mediacje s─ů  dla Was, je┼Ťli :

 1. chcecie rozmawia─ç na neutralnym gruncie, w poufnej atmosferze o sposobie zako┼äczenia Waszego    zwi─ůzku i ustaleniu najwa┼╝niejszych spraw : opieki nad dzie─çmi, alimentów, podzia┼éu maj─ůtku
 2. chcecie unikn─ů─ç eskalacji emocji i walki w s─ůdzie
 3. chcecie wyrazi─ç, co ka┼╝de z Was czuje i my┼Ťli, czego oczekuje
 4. chcecie mie─ç wp┼éyw na decyzje, które zapadn─ů odno┼Ťnie Waszego dalszego ┼╝ycia
 5. wa┼╝ne jest dla Was dobro dzieci i chcecie zadba─ç o nie wypracowuj─ůc wspólnie plan opieki rodzicielskiej (porozumienie rodzicielskie)

 

Dochodz─ůc do porozumienia w procesie mediacji dajecie Waszym dzieciom wi─Öksze poczucie bezpiecze┼ästwa i pokazujecie, ┼╝e dbacie o ich potrzeby w tak trudnej dla nich sytuacji rozwodu rodziców.

Dzi─Öki Waszej postawie dzieci ucz─ů si─Ö , ┼╝e nawet mimo  ostrych ró┼╝nic, mo┼╝na co┼Ť wspólnie uzgodni─ç w imi─Ö dobra osób, które kochamy.

 

Czas na mediacje jest zawsze!

 1. Przed z┼éo┼╝eniem pozwu rozwodowego – mo┼╝ecie podj─ů─ç wszystkie ustalenia przed mediatorem: dotycz─ůce sposobu rozstania, opieki, alimentów, spraw maj─ůtkowych. Unikniecie d┼éugotrwa┼éego procesu, anga┼╝owania osób z najbli┼╝szego otoczenia jako ┼Ťwiadków. Po z┼éo┼╝eniu pozwu wraz z ugod─ů mediacyjn─ů sprawa w s─ůdzie najcz─Ö┼Ťciej ko┼äczy si─Ö na pierwszej rozprawie.
 2. Mo┼╝ecie tak┼╝e skorzysta─ç z mediacji ju┼╝ po z┼éo┼╝eniu pozwu rozwodowego i w trakcie procesu s─ůdowego – pomo┼╝e Wam to szybko zako┼äczy─ç kosztown─ů i wyczerpuj─ůc─ů dla Was i dla dzieci spraw─Ö w s─ůdzie

Mediacja jest tak┼╝e dla WAS, je┼Ťli :

- chcecie ratowa─ç swój zwi─ůzek – bo ka┼╝dy Wasz wzajemny kontakt ko┼äczy si─Ö k┼éótni─ů i wypominaniem, nie potraficie znale┼║─ç rozwi─ůzania

 

 Jak wygl─ůda procedura mediacyjna ?

 Mediacj─Ö wszczyna si─Ö:

1)      na podstawie postanowienia s─ůdu

2)      na wniosek co najmniej jednej ze Stron

 Regu┼éy mediacji:

 1. dobrowolno┼Ť─ç – Strony uczestnicz─ů w mediacji z w┼éasnej woli i mag─ů wycofania si─Ö z mediacji na ka┼╝dym jej etapie
 2. poufno┼Ť─ç-  wszystko co zostanie powiedziane na mediacji obj─Öte jest tajemnic─ů, ┼╝adne tre┼Ťci z mediacji nie mog─ů by─ç wykorzystane poza pokojem mediacyjnym, a szczególnie w s─ůdzie, mediator zachowuje dla siebie wszelkie informacje pozyskane w trakcie spotka┼ä na osobno┼Ťci i nie przekazuje ich drugiej Stronie, mediator nie mo┼╝e by─ç powo┼éany na ┼Ťwiadka w s─ůdzie
 3. bezstronno┼Ť─ç - Strony w mediacji maj─ů równe prawa i s─ů traktowane jednakowo, mediator nie  wyró┼╝nia ┼╝adnej ze Stron ani nie anga┼╝uje si─Ö po ┼╝adnej ze Stron, dba o równowag─Ö Stron
 4. neutralno┼Ť─ç – mediator zachowuje neutralno┼Ť─ç wobec przedmiotu sporu, nie sugeruje i nie narzuca Stronom w┼éasnych rozwi─ůza┼ä
 5. akceptowalno┼Ť─ç – Strony wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na regu┼éy mediacji oraz osob─Ö mediatora

Przebieg mediacji

I. posiedzenie mediacyjne wst─Öpne - spotkanie indywidualne z ka┼╝d─ů ze Stron osobno

II. posiedzenia mediacyjne wspólne 

 1. wypowiedzenie przez ka┼╝d─ů ze Stron jej punktu widzenia, definiowanie problemów
 2. poszukiwanie punktów zbie┼╝nych, wspólnych interesów
 3. zebranie propozycji mo┼╝liwych rozwi─ůza┼ä i sprawdzenie ich realno┼Ťci
 4. sprawdzanie akceptowalno┼Ťci rozwi─ůza┼ä przez ka┼╝d─ů ze Stron
 5. jasne formu┼éowanie zobowi─ůza┼ä ka┼╝dej Strony
 6. spisanie tre┼Ťci ugody

 

Ugod─Ö udaje si─Ö wypracowa─ç zazwyczaj w ci─ůgu 3 do 4 posiedze┼ä mediacyjnych - spotkania trwaj─ů  od 60 do 90 minut.

Strony w sesji mediacyjnej mog─ů dzia┼éa─ç osobi┼Ťcie lub przez pe┼énomocników.

Mediator mo┼╝e sporz─ůdza─ç notatki z przebiegu posiedze┼ä w celu dok┼éadnego zrozumienia stanowisk Stron. Notatki maj─ů charakter poufny i zostaj─ů zniszczone po zako┼äczeniu mediacji.

Zakończenie mediacji

Mediacja ko┼äczy si─Ö, gdy strony wspólnie wypracuj─ů ugod─Ö lub gdy Stronom nie uda si─Ö uzyska─ç porozumienia i rezygnuj─ů z mediacji lub te┼╝ gdy jedna ze stron wycofa si─Ö z mediacji.

1.  Je┼Ťli dojdzie do ugody:

Mediator sporz─ůdza protokó┼é z mediacji oraz ugod─Ö.

Protokó┼é zawiera tylko informacje formalne (kiedy, gdzie i kto uczestniczy┼é)

 • W ugodzie mediator spisuje to, co ustali┼éy zgodnie Strony
 • Dokumenty sporz─ůdza si─Ö w 4 egzemplarzach – po jednym dla Stron, jeden dla mediatora i jeden dla S─ůdu
 • Notatki z mediacji zostaj─ů zniszczone.
 • Strony sk┼éadaj─ů wniosek do s─ůdu o zatwierdzenie ugody.

 

Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez s─ůd ma moc prawn─ů ugody zawartej przed s─ůdem !

 

 2.  Je┼Ťli do ugody nie dojdzie:

 • powstaje tylko krótki protokó┼é z mediacji zawieraj─ůcy informacje formalne o tym kiedy mediacja si─Ö odby┼éa, kto uczestniczy┼é  oraz o sposobie jej zako┼äczenia (czy dosz┼éo do ugody czy nie).
 • Notatki z mediacji zostaj─ů zniszczone.

 

Ile kosztuje mediacja ?

Mediacja jest odp┼éatna (podobnie jak inne us┼éugi), ale jej koszty s─ů znacznie ni┼╝sze ni┼╝ koszty procesu s─ůdowego.

Wszystkie op┼éaty zwi─ůzane z mediacj─ů obci─ů┼╝aj─ů Strony w równych cz─Ö┼Ťciach, chyba, ┼╝e Strony postanowi─ů inaczej.

Koszty mediacji skierowanych przez s─ůd okre┼Ťlone s─ů w:

 

Rozporz─ůdzeniu Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysoko┼Ťci wynagrodzenia i podlegaj─ůcych zwrotowi wydatków mediatora w post─Öpowaniu cywilnym (Dz. U. 2016. 921) – patrz CENNIK Pracowni Psychologicznej KONTAKT

 

Koszty mediacji pozas─ůdowej – prywatnej  – zawarte s─ů w CENNIKU Pracowni Psychologicznej KONTAKT

 

Serdecznie zach─Öcamy do korzystania z pozas─ůdowej metody rozwi─ůzywania sporów !